Sidhuvudbild

Kvalitet och Miljö

Vi följer alltid våra uppdragsgivares kvalitets- och miljökrav.

Vår egen kvalitets- och miljöpolicy handlar om att ständigt förbättra vår verksamhet.

Kvalitet
Vi strävar alltid efter att utföra våra tjänster med högsta möjliga kvalitet. Vi föreslår även lösningar där det estetiska intrycket ger kvalitativa fördelar för våra kunder.

Miljö
Vi källsorterar och tar alltid hand om överblivet material samt emballage ute hos våra kunder. Vi använder miljöklassade rengöringsprodukter och diesel som drivmedel.