Sidhuvudbild

Hantering av personuppgifter

GDPR

Den 25 maj 2018 började den nya dataskyddsförordningen (GDPR) att gälla i hela EU. GDPR ersätter den svenska personuppgiftslagen (PuL) och skärper bland annat kraven på hur företag får hantera personuppgifter.

Ansvarig
Håkan Genberg är samordnare och ansvarig för hanteringen av personuppgifter.

Hantering av personuppgifter
Företags kontaktperson och hens personuppgifter finns förvarade i Microsoft Outlook. Skyddas genom att endast Håkan Genberg och Marie Jansson har tillgång till personuppgifterna. Uppgifterna används till kundregister. Förvaras under uppdragstiden + 7 år.

Information
Samtliga kunder har informerats via mail gällande vår hantering av personuppgifter.

Uppföljning
Granskning och uppdatering sker årligen.

Om du har frågor eller funderingar kring ovanstående, kontakta Håkan Genberg via info@xactpicture.com eller Marie Jansson via marie.jansson@xactpicture.com